GARANTIE

Uw apparaat is met de grootste zorg gefabriceerd waarbij gebruik gemaakt is van de hoogste kwaliteit materialen. Indien uw apparaat desondanks een defect vertoont, dient u het aan uw wederverkoper of aan een erkende Magimix klantenservice te retourneren. Voordat u uw apparaat wegbrengt of opstuurt om het te laten repareren, raden wij u aan eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing te lezen en/of onze klantenservice te bellen.

Motor garantieVanaf de aankoopdatum verleent Magimix bij voorkomende materiaal- en constructiefouten:

3 jaar volledige garantie op onderdelen van het apparaat
voor producten gekocht vanaf 01/09/2018
2 jaar voor producten gekocht vóór 01/09/2018

3 jaar volledige garantie op onderdelen van het apparaat. Foodprocessors (Mini Plus, 3200XL, ​4200XL, 5200XL, Pâtissier) en Sapcentrifuges (Duo XL, Duo Plus XL, Duo Salad&Juice)

30 jaar garantie* op de motor (dit geldt voor alle motoronderdelen, te weten: stator, rotor, ringen, relais en condensator).

Cook Expert 30 jaar (of 1000 gebruiksuren van de motor*) garantie op de motor.

*van 01/03/2015

Indien de garantie van toepassing is neemt Magimix bovendien gedurende 2 jaar na aankoopdatum het arbeidsloon voor haar rekening. Het met de hand in plaats van in de vaatwasser reinigen van de kunststof mengkom en deksel verlengt de levensduur van deze onderdelen.

Om van de garantie gebruik te kunnen maken dient u de aankoopbon te overleggen.
De toepassing van deze garantie kan in geen geval aanspraak geven op complete vervanging van het apparaat of recht geven op schadevergoeding. De toepassing van de garantie brengt geen verlenging van de garantieperiode met zich mee.
De garantie geldt uitsluitend in het land van aankoop. Indien u het apparaat meeneemt naar het buitenland, raden wij u aan om bij de Magimix klantenservice te informeren of het apparaat in het land van bestemming kan functioneren en eventueel gerepareerd kan worden. Het apparaat kan in geen geval worden aangepast aan een land waarvoor het niet is gemaakt.
Het transport van het apparaat naar een Klantenservice of een winkel is voor rekening van de eigenaar.

Van deze garantie is uitgesloten, schade tengevolge van:

  • Vallen of stoten (gebroken kunststof).
  • Verkeerde behandeling, niet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing.
  • Onvoldoende onderhoud of reiniging.
  • Het gebruik van bijtende reinigingsmiddelen, die ongeschikt zijn voor kunststof artikelen.
  • Aansluiting op een andere netspanning dan die welke op het typeplaatje is aangeduid.
  • Externe gebeurtenissen (brand, overstroming enz.).
  • Beroepsmatig gebruik.